Tillgängliga

Ardalan Shekarabi riskerar sänka hela licenssystemet

Populära aktier på Shareville. Se vilka aktier som är populärast hos de mest framgångsrika medlemmarna i Sverige under det senaste året. Senaste nytt. Jag ska visa hur du kan bli ekonomiskt fri och Att politiker fortsätter att stigmatisera utdelningar, trots att bolagen

Vår filosofi

Förut mer information kring respektive fond: beskåda vår senaste årsberättelse på Hållbarhetssidan , samt förtydliganden av de exkluderingskriterier vi tillämpar, längre ner. För att befästa att bolagen i våra fonder ej bryter mot någon konvention eller annan internationell överenskommelse, eller om det finns misstanke om exempelvis miljöbrott eller fraktur mot mänskliga rättigheter, screenas fondportföljerna fyra gånger per år. Fondbolaget mottar dessutom löpande rapporter på nytillkomna misstänka överträdelser. I denna screening omfattas efterlevnad bruten globala normer för miljöskydd, mänskliga jämställdhet, arbetsstandarder och antikorruption.

Temalistor.

All indexfonder med exempelvis OMXS30 som underliggande innehåller Swedish Match , vilka faller bort om tobak klickas i såsom ett önskat innehav. Trenden har varit att nätkasinobolaget av etiska skäl valts bort av aktiva förvaltare, men genast kommer fler indexfonder behöva ta in bolaget. För spararna vill uppenbarligen beredvilligt ha både lågpris och hållbarhet, beredvilligt samtidigt. Välja bort, välja in alternativt påverka? Uppenbarligen finns en efterfrågan av spararna på att, åtminstone vissa, besittning väljs bort. Vilken strategi man såsom sparare föredrar — välja bort, kora in eller påverka — är självklart upp till var och en.

Leave a Reply

Back to Top